TotalRent AB har en utarbetad såväl kvalitetspolicy som miljöpolicy och arbetar under ett värdeord, SKEN

Stolthet
Vi är stolta över hantverket. Det är ett kall. Vi älskar det vi gör för våra kunder.

Kunskap
Vi är ett utpräglat kunskapsföretag inom vårt område och vi levererar kompetens.

Energi
TotalRent representerar en frisk fläkt och tillför energi i våra kunders verksamhet.

Närvaro
Vi är närvarande och stämmer regelbundet av att allt fungerar som det ska.